Meč ribolov E-pošta
Image Jedna od svakako interesantnih tehnika ribolova koju su izmislili i usavršili englezi, dobila je ime po tome jer se prvenstveno koristila na takmičenjima (eng. match). Vreme i praktičnost je učinilo svoje pa se ova tehnika proširila na čitav svet, a u poslednje vreme doživljava veliku ekspanziju i kod nas.

Karakteristično za ove štapove je da su dugački od 3,6 do 5m i načičkani velikim brojem provodnika malog prečnika (preko 10). Ovakvi provodnici smanjuju prianjanje najlona za blank štapa, što rezultira daljim zabacivanjem tereta i pravilnim savijanjem štapa. Ovi, najčešće, trodelni štek štapovi moraju biti lagani i brzi sa određenom dozom elastičnosti, kako bi se lakši sistemi mogli zabaciti na veće udaljenosti.

Meč metod ribolova je u suštini namenjen samo za pecanje na mirnim vodama eventualno sporo tekućim, gde je sistem potrebno zabaciti preko 10 metara kao i za pecanje po vetrovitom vremenu isključivo vegler plovcima(eng. waggler). Za pecanje sa fiksiranim veglerom štap treba da je nešto veći od dubine vode( štap oko 4m idealna dubina vode do 3m). Meč štap možete koristiti i za pecanje sa klizećim veglerom ili se opredeliti za neki od modela telemeč štapova koji su nešto duži i poseduju veće provodnike, te su pogodniji za pomenuti način pecanja. U zavisnosti kakvu ribu želimo da lovimo (sitniju ili krupniju), da li pecamo manjim plovcima na manjim daljinama ili većim plovcima na većim daljinama, biramo težinu bacanja i akciju štapa. Ovi štapovi mogu biti brze akcije „fast action“ (svijaju se prvom trećinom) ili najčešće parabolične akcije poput šaranskih koji se savijaju celom svojom dužinom i odlični su prilikom zamaranja velikih riba. Tako da su štapovi ti koji odrađuju veći deo posla. Jedina mana im je sporije kontriranje što se da rešiti održavanjem konstantne zategnutosti strune od vrha štapa do plovka. Na ovaj način će kontra biti pravovremena. U poslednje vreme sve češće se mogu kupiti štapovi koji su našli neku sredinu između vršne i parabolične akcije. Brzim vrhom omogućavaju lakše zabacivanje na većim daljinama, a isto tako su se pokazali odlično kod  zamaranja krupnih riba.

match shimanoMašinica koja odgovara ovoj vrsti ribolova je kapaciteta špulne oko 0,30/100m, odnosno 3000 po šimanu.Ovaj model „stradic 3000“, pomenutog proizvođača, ima plitku meč spulnu nešto većeg kapaciteta 0,20/220m. Naravno vi možete odabrati i mašinicu nekog drugog proizvođača, ali obratite pažnju na ove podatke-repere. Takođe je važno da odaberete lakšu mašinicu do 300gr sa preciznom kočnicom i bržim prenosom najmanje 5,5:1, a lepo slaganje strune je neophodno. Dodatna „borbena“ kočnica je poželjna.

Jedna od mašinica iz srednje klase će zadovoljiti vaše potrebe. Veličina udice zavisi od ribe koju želite da pecate. Uglavnom se kreće u rasponu od broja 10 do 20, a proizvođača birajte po želji.

Plovak je, kao što smo pomenuli, vegler koji je samo donjim delom fiksiran za najlon između dva stopera, ali mogu se koristiti i klizeći vegleri. Kao i ostali plovci vegleri se prave od različitih materijala u velikom broju dekora i otežanja. Postoje dva načina označavanja težine ovih plovaka. Prvi način je oznaka sa jednim brojem kao kod ostalih plovaka, sa tom razlikom što on u sebi već ima potrebno opterećenje tj.fabrički je izbalansiran. Otežanje kod ovih plovaka može biti fiksno ili se izrađuje u vidu pločica na donjem delu tela koje se mogu skidati, a dodavati olova na osnovnoj struni, tako da se može korigovati u zavisnosti od uslova na vodi.

Kod drugog način plovak je označen brojevima 5+2gr, 7+3gr... Prvi broj pokazuje koliko je otežanje ugrađeno u plovak, dok drugi pokazuje koliko otežanja još treba dodati da bi se plovak pravilno izbalansirao odnosno da mu se iz vode vidi samo vrh.

Postoje dve vrste plovaka: „streight“ koji su isti celom dužinom plovka i „bodied“ koji imaju zadebljanje u donjem delu. Mogu biti jednodelni ili dvodelni ( kada se tanja antena postavlja u telo plovka tzv. "insert“).

Kod kupovine veglera najbitnija stvar je da taj plovak bude dobro uočljiv, kako na manjim tako i na većim daljinama. Zatim morate birati plovak prema uslovima na vodi(dubina vode, daljina od obale, uticaj vetra), koju vrstu ribe lovite npr.deverika nežno uzima mamac koji se indikuje blagim izdizanjem plovka. Za takvu situaciju je potreban vegler sa tanjom antenom.

Za manje udaljenosti birajte plovke manjeg ukupnog otežanja. Analogno tome za veće udaljenosti plovke većeg otežanja. Imajte u vidu da za vetrovito vreme treba uzeti teže plovke bez obzira na kojoj daljini lovite kao i da budu sa što dužom antenom, kako bi smanjili uticaj vetra. Takođe treba da budu zadebljani radi bolje stabilnosti tako dugačkog plovka. U ovom slučaju kada se plovak postavi u radni položaj struna se nalazi na većoj dubini tako da se znatno smanjuje uticaj talasa na sitem prilikom pecanja. Dužinu plovka birate srazmerno dubini vode na kojoj pecate.

Postoje dva načina fiksiranja lakših plovaka: prvi je da se plovak direktno postavi na strunu, odnosno struna se provlači kroz „okce“ plovka i fiksira sa dve olovne kuglice; kod drugog načina vrtilicu sa kopčom fiksiramo na strunu, a plovk kačimo za kopču. Ovaj metod je bolji u pogledu brže i lakše zamene plovka, ali se za razliku od prvog načina više mrsi. Za fiksiranje težih plovaka je najbolje rešenje kupovina nekih gotovih sistema koji su za to namenjeni. Proizvode ih mnogobrojne kako poznate firme tako i anonimne.

Prilikom fiksiranja veglera treba obratiti pažnju na težinu ovih olovica i uračunati ih u ukupnu težinu olova koje je potrebno da se pravilno izbalansira odn. optereti plovak.

Što se tiče oštećenja strune, ne postoji montaža koja je u manjoj ili većoj meri ne oštećuje. Takav slučaj je i ovde. Svaka od ovih pobrojanih montaža u manjoj ili većoj meri oštećuje tanak monofil. Shodno tome vam preporučujemo da češće proveravate kvalitet strune, ili ako ste prefekcionista menjate ceo sistem. Oštećenje najlona možete smanjiti upotrebom mekih olova koja se mogu postaviti rukom bez uptrebe klješta. Preduslov za uspešan ribolov je i pravilno izbalansiran vegler. Postoji više načina opterećenja plovka, sve zavisi od toga kako želite da prezentirate mamac, ali na jednu stvar morate posebno obratiti pažnju „otežanje u plovku ili kod njega uvek mora biti veće od onoga koje se dodaje na strunu“.

Sada ćemo opisati nekoliko sistema:

Jedan od načina je da većina olovnog otežanja bude postavljena uz sami plovak, dok kod vrtilice treba postaviti samo jednu lakšu olovnu kuglicu, ako je mamac dovoljno težak da lagano potapa udicu olovo može izostati. Ovaj način opterećenja veglera se primanjuje kada želimo da lovimo ribu u površinskim i srednjim slojevima vode. Za lov u tzv. propadanju se uglavnom koriste „streight“ plovci.

Drugi način se primenjuje kod ribolova na dnu, gde olovno otežanje treba da se postavi u neposrednoj blizini ili kod vrtlice. Za razliku od plasiranja mamca u propadanju ovde mamac brže tone na dno i onemogućava sitnimjim ribama u površinskom i srednjem sloju da uzimaju mamac.

Sledeći, jedan od najzastupljenijih rešenja rasporeda otežanja, je postavljanje olovnih kuglica (oko 6 komada) na ravnomernom rastojanju od plovka do vrtilice. Mogu biti iste težine ili ih sukcesivno nanizati od težih do lakših kuglica. Ovo je preostalo otežanje jer ste 2/3 postavili kod plovka.

Poslednji način se uglavnom koristi za ribolov šarana. Montira se tako što ćete sve olovo postaviti kod vrtilice. Svejedno je da li ćete postaviti jedno veliko ili više manjih.

Vremenom sisteme možete prilagoditi vodi na kojoj lovite i eksperimentisati sa odnosom olova. Bez obzira koji od navedenih sistema montirate kod vrtilice se uvek postavlja jedno-najmanje olovo koje ima ulogu indikatora trzaja. Englezi to olovce zovu „droper“. Njegova uloga je da po uzimanju mamca od strane ribe olakša plovak što se manifestuje izdizanjem antene.

O drugim varijantama fiksnih i klizećim sistemima kao i detaljnije o vegler plovcima pisaćemo nekom drugom prilikom.

Svi ovi sistemi se manje ili više mrse, ali to se može rešiti pravilnim zabacivanjem.

Pre zabacivanja odredite sebi neki orjentir kako bi svaki naredni put zabacili na isto mesto. Daljinu možete obeležiti kačaljkom na mašinici (line clip) ili markerom (Maver, Sensas...). Ovaj poslednji je jednostavniji i bolji dok prvi zahteva dosta vežbe. Zabacivanje je u suštini isto kao i kod varaličarenja ili ribolova sa sličnim sistemima (bolonjez).

Štap postavimo ispred nas, kažiprstom desne ruke prihvatimo strunu, a levom rukom otvorimo preklopnik mašinice. Istom rukom uhvatimo kraj štapa i lagano ga zanesemo iza leđa, a kada se sistem potpuno ispravi vršimo zabacivanje. Moramo paziti da sistem padne u luku na vodu i to za metar-dva dalje od hranjenog mesta. Da bi sprečili mršenje sistema treba prikočiti odnosno ispraviti. To se postiže pritiskom kažiprsta leve ruke na obod špulne i kontrolisanim propuštanjem najlona. Ovim postupkom se sistem ispravlja neposredno pre pada u vodu. Vratite preklopnik mašinice u prvobitan položaj, zatim potopite vrh štapa u vodu i napravite nekoliko okreta ručicom mašinice kako bi ste zategli strunu između plovka i štapa. Tako možete privući sistem na hranjeno mesto, ako ste ga prebacili više nego što treba, a još važnije eliminisaki ste višak strune pa će i kontra biti efikasnija.

Za ovu vrstu ribolova koriste se tonuće monofilne strune raznih proizvođača.

Zatim postavite štap u držač tako da mu vrh bude u vodi. Logično prednji držač mora biti niži od zadnjeg, a i nešto širi da ne bi dolazilo do kačenja najlona prilokom kontriranja. Nakon postavljanja štapa možete eventualno korigovati zategnutost strune i proveriti da li je kočnica adekvatno podešena.

Sada kada je sve spremno preostaje vam samo čekanje. Kontriranje se vrši u stranu paralelno sa površinom vode zbog manjeg otpora, nikako vertikalno.

Zamaranje ribe meč štapom je doživljaj koji svakako treba iskusiti. Još samo kada bi imali „bogate“ vode na kojima bi taj doživljaj bio potpun.

 
< Prethodno   Sledeće >
Zanimljivosti
Image

[video] DAM power skater-hibrid

Nova interesantna varalica iz DAM-ove radionice!     Detaljnije

Image

[video] DAM Powerstriker

U ovom videu je prikazana podvodna akcija DAM-ovih voblera!     Detaljnije

Image

[video] Prirodni ili veštački mamac?

Verna imitacija pastrmke. Ne primećuje se razlika!       Detaljnije

Image

[video] Bas

Ovako se postupa sa pravom sportskom ribom. Neko to zna da ceni, a neko ne!!!     Detaljnije

Image

[video] Riba sa providnom glavom

Makropinna microstoma je vrsta ribe koja je evolucijom usavršila svoj odbrambeni sistem. Ona je mala riba, sa velikim perajima, tamnim telom, providnom glavom i neverovatnim očima. Njene zelene oči se…     Detaljnije

Image

[video] DAM Powerstriker

Svetski poznata firma DAM je predstavila promotivni video za varalice iz serije "Power Striker". Fantastična podvodna akcija DAM-ove varalice izgleda potpuno prirodno.     Detaljnije

Image

Varalica od 1.000.000$

Ovu varalicu je napravila američka firma Mekdedi (MacDaddy’s Fishing Lures) koja se bavi proizvodnjom i distribucijom riblovačkih varalica od zlata i dijamanata.     Detaljnije

Image

[video] Riba koja skakuće

Upravo tako, ona ne pliva već skakuće po morskom dnu. Ova vrsta ribe je nazvana "psychedelica". Inače radi se o novootkrivenoj vrsti koja je pronađena kod ostrva Ambon u istočnoj…     Detaljnije

Image

[video] Riba koja hoda

Čudna, za sada nepoznata, vrsta ribe je snimljena kako hoda po morskom dnu.     Detaljnije

Najnovije
Često postavljana pitanja
Anketa
Koliko često idete na pecanje?
 
Login

Zaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog
Advertisement